FORKLARINGER TIL TIMEPLANEN:
Nivå 1: Nybegynner
Nivå 2: Øvet
Nivå 3: Videregående
Nivå 4: Avansert

TIMER MERKET MED #: Dette er klasser der det er mulig å ta eksamen i et internasjonalt dansesystem. Man må ikke ta eksamen, det er valgfritt. Men for å gå på ballett timene merket med # må man melde seg på to ganger i uken.

GRADER I BALLET: Gradene i ballett tilsvarer ikke vanskelighetsnivå. Følg aldersanvisningene.