FORKLARINGER TIL TIMEPLANEN:
Nivå 1: Nybegynner
Nivå 2: Øvet
Nivå 3: Videregående
Nivå 4: Avansert

RØDE TIMER: Er dessverre fulle, men man kan sette seg på venteliste til de. Ventelistet blir fulgt opp daglig.
Men det er dessverre ikke mulig å melde seg på kurset, da det blir tatt bort fra påmeldingsskjemaet. Ønsker man å sette seg på venteliste til kurset så send en egen e-post til post@spotlight.no.
GRØNNE TIMER: Få plasser igjen.
Vi overfyller aldri kurs. Vi ønsker kvalitet på kurs og at hver og en av elevene skal bli sett. Derfor opererer vi med et maks antall elever på kurs i forhold til stil, nivå og rom. Vurderingen foretas ut i fra hva vi synes er forsvarlig for at læreren skal nå rundt til alle. Vi har ventelister på timer som blir fulle. Dette hjelper oss å holde tritt med ledige plasser som dukker opp og er det mange nok på ventelisten setter vi opp ekstra kurs.

TIMER MERKET MED #: Dette er klasser der det er mulig å ta eksamen i et internasjonalt dansesystem. Man må ikke ta eksamen, det er valgfritt. Men for å gå på ballettimene merket med # må man melde seg på to ganger i uken.

GRADER I BALLET: Gradene i ballett tilsvarer ikke vanskelighetsnivå. Følg aldersanvisningene.