Betingelser

 

Spotlight forutsetter at alle elever og foresatte setter seg inn i betingelsene beskrevet under. Ved påmelding eller oppmøte på kurs godtas disse.

Betaling

 • Hos oss betaler man for det antallet kurs eleven danser i uken i løpet av et semester. Danser eleven fem eller flere kurs i uken betaler man kun for fem, de øvrige kursene vil være gratis.

 • Vi tilbakefører ikke kursavgifter som allerede er betalt.

 • Påmelding har bindende effekt. Det innebærer at man er pliktig til å betale kursavgiften, med mindre eleven meldes av etter prøvetimen. Dersom man slutter halvveis i sesongen eller etter to timer må man dermed betale full kursavgift.

 • Man kan velge mellom å få faktura sendt i posten, inkludert et fakturagebyr, eller betale i resepsjonen. Dersom ingen av alternativene blir valgt sender Spotlight faktura inkl. fakturagebyr.

 • Ved uteblitt betaling sendes en purring i posten med purregebyr og fakturagebyr. Deretter sendes et inkassovarsel med ytterligere gebyr. Betales ikke denne sendes kravet til inkasso.

  Påmelding

 • Eleven må forhåndspåmeldes til alle kurs, inkludert prøvetimer. Dette er for å forsikre oss om korrekt antall elever per klasse slik at kvaliteten på kurset og god oppfølging av elever opprettholdes.

 • Påmelding skjer per epost, telefon eller i resepsjonen.

 • Ved hver semesterstart må eleven meldes på kurs på nytt. Vi prioriterer tidligere elever den første uken med påmeldinger, og åpner for nye elever den andre uken med påmeldinger.

 • Alle påmeldinger er bindende.

 • Alle som melder seg på som er under 18 år må få en foresatt til å sende påmeldingen, ellers er påmeldingen ikke godkjent og eleven står i fare for å miste plassen sin.

 • Alle har krav på én gratis prøvetime når eleven har blitt meldt på kurs. Alle må gi beskjed etter endt prøvetime om eleven ønsker å fortsette eller ikke ved å sende en epost eller si ifra i resepsjonen, slik at eleven ikke oppholder en plass på kurset som noen andre kunne fått. 

 • Vi tar ikke imot nye påmeldinger etter uke 5 med dans etter oppstart hvert semester.

  Annet

 • I løpet av året er det et vår- og et høstsemester. Et semester består av 13 uker med dans. Vi følger skoleferier og helligdager.

 • Vi tar forbehold om å kunne avlyse, flytte, endre eller slå sammen kurs. Vi vil da hjelpe til med å finne et alternativ.

 • Timer kan bli avlyst ved sykdom, men disse blir da tatt igjen ved en senere anledning.

 • Verdisaker oppbevares i garderobene og dansestudioets fellesarealer på eget ansvar. Vi oppfordrer derfor alle elever til å benytte seg av verdiboksene vi har. Nøkkel kan lånes i resepsjonen. Tap av nøkkel må erstattes for kr. 50.

 • Stjeling politianmeldes, og man blir utestengt fra dansestudioet i ett år.

 • Bilder som blir tatt av elever under timer eller forestilling kan bli brukt til markedsføring eller andre formål i danseskolens navn. Ønsker man ikke at eleven skal være med på bilder må man gi skriftlig beskjed om det.

 • Vi slår hardt ned på mobbing og utestenging! Klarer ikke eleven å oppføre seg ovenfor andre medelever, gir vi oss selv retten til å irettesette dem. Mobbing er ikke greit.

 • Vi har taushetsplikt på lik linje med andre som jobber med barn.

 • Dersom eleven har behov for tilrettelegging eller blir syk over en lenger periode ber vi om at dette blir kommunisert til oss slik at vi sammen kan finne en passende løsning.

 • På timene veileder vi elevene innenfor dans og bevegelse, men elevene er selv ansvarlig for eventuelle skader som følger av deltagelse på timene eller opphold på stedet generelt. Det er derfor viktig at instruktøren informeres om eventuelle skader eleven allerede har slik at vi kan tilrettelegge timen best mulig for eleven.